1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


Bilder
Karta
Visa alla bilder

Skogsfastighet till salu - Säljes mot anbud!

Härigenom utbjudes lantbruksenheten Hisvåla 9:3, Leksands kommun, Dalarnas län, och mot anbud.

Den omarronderade fastigheten, belägen i Hisvåla by c:a 11 km öster om affärscentrum i Leksand, har en total areal av 30,69 hektar fördelat på 4 skiften.

Begär prospekt som inkluderar Skogsstyrelsen värdering eller plocka ut värderingen från vår hemsida på nätet = valins@valinsfast.se och på inlagd pdf-fil.

Skriftliga förseglade anbud skall vara Valins Fastighetsbyrå, Hantverkregatan 24, 793 30 Leksand, tillhanda senast Torsdagen den 21 juni 2018 kl. 13.00.
Obs! Märk kuvertet med "anbud Hisvåla.".

Fri prövningsrätt förbehålles!Typ

Fastigheten Leksand Hisvåla 9:3. Skogsfastighet.


Arealer

Arealuppgifter enligt Taxerad areal. Totalt 30.79 ha, fördelat på skog 21 ha, impediment 0 ha, åker 2 ha, bete 3 ha, vatten 1.79 ha.

Det finns 4 skiften.


Taxeringsvärde

Totalt 795 000 kr fördelat på tomtmarksvärde 125 000 kr, skogsmarksvärde 583 000 kr, impedimentvärde 6 000 kr, åkermarksvärde 26 000 kr, betesmarksvärde 12 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 43 000 kr.


Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Officialservitut Väg
Gemensamhetsanläggning: Leksand Almberg GA:1, Leksand Hisvåla FS:2, Leksand Hisvåla GA:2, Leksand Hisvåla S:1, Leksand Ullvi FS:5, Leksand Ullvi S:4, Leksand Östra Rönnäs FS:25, Leksand Östra Rönnäs GA:1


Övrigt

JAKTRÄTT INGÅR!
Innehav av lantbruksenhet ger jakträtt!
Älgjakt bedrivs normalt gemensamt inom ett viltvårdsområde eller jaktområde medan småviltjakten kan bedrivas enskilt!


På fastigheten finns det gamla bostadshuset med tillhörande ekonomibyggnader kvar och ingå i denna försäljning.

Obs! Dessa byggnader är helt att betrakta såsom totalrenoveringsobjekt alternativt rivningsobjekt.