1 / 2
2 / 2


Bilder
Karta
Visa alla bilder

Två byggtomter vid Yttervägen, Hjortnäs-Heden

I det omtyckta området vid Yttervägen Hjortnäs-Heden har vi idag glädjen att kunna erbjuda två st byggnadstomter avsedda för fast boende.
Tomterna, två st naturtomter, har väl tilltagna arealer c:a 1.851 kvm och 1.544 kvm och har kommunalt va.vid tomtgräns.
Anslutningsavgiften för den mindre tomten är beräknad till c.a 149.709:- och den större tomten c:a 155.063: Priserna gäller för år 2018 och en köpare till tomterna måste räkna med en höjning av dessa taxor år 2019 troligen minst 5 %

Leksands affärscentrum når du snabbt med bilen och naturen och sjön Siljanm ja den har du ju intill dig.

Går du i byggtankar, kontakta oss för mer information och visning av de här intressanta tomterna.

Välkommen med din förfrågan !

PRIS PER TOMT.KR. 900.000:-


Typ

Fastigheten Leksand Avstyckning från Sunnanäng 12:3 och Sunnaäng 12:4. .


Tomt

De två tomterna som skall avstyckas från Sunnanäng 12:3 och Sunnanäng 12:4 har en preliminär areal om c:a 1.851 kvm och 1 544 kvm.
Tomterna, har ett bra läge i det omtyckta bostadsområdet efter Yttervägen i Hjortnäs-Heden. Kommunalt vatten och avlopp finnes intill tomterna och är bara att ansluta. Anslutningsavgiften för den mindra tomten beräknas av Dala Vatten och Avfall uppgå till c:a 149.709 år 2018 och den större tomten till c: a kr. 155.063 för år 2018. Priserna kommer troligen år 2019 att uppräknas med c:a 5 % Tomterna är idag ren naturtomt. Från tomterna bekvämt gångavstånd till bad i sjön Siljan.

Enskilt vatten, enskilt avlopp.


Ekonomi

Pris 900 000 kr / bud. Taxeringsvärdet är 0 kr (fastställt avseende år )


Servitut, planbestämmelser m m

Rättigheter-last: Ledningsrätt Tele

Gemensamhetsanläggning: Leksand Sunnanäng GA:1