1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5


Bilder
Karta
Visa alla bilder

SKOGSFASTIGHET - DJURA 57:20 - LEKSAND - TILL SALU - ANBUD!

Mot ANBUD utbjudes härmed den obebyggda Lantbruksenheten Djura 57:20, Djura församling, Leksands kommun, Dalarnas län.

Den omarronderde fastigheten har en total areal av 25,54 hektar och fördelat på två skiften. Skifte 1 är beläget nära Forsbodarna och det andra skiftet gränsar mot Flosjön..

Jakrätt ingår i Djura VVO med en total areal av 6.291 hektar. Älgjakt bedrivs normalt gemensamt inom viltvårdsområdet medan småviltjakten kan bedrivas enskilt.

Skriftliga förseglade ANBUD skall vara Valins Fastighetsbyrå, Hantverkaregatan 24, 793 30 Leksand tillhanda SENAST TORSDAGEN DEN 22 AUGUSTI kl. 14.00.

Fri prövningsrätt förbehålles!

Plocka ut Skogsstyrelsen värdering och beskrivning från vår hemsida på nätet = www.valins.fast.se eller beställ den från vårt kontor.

Välkomna!


Typ

Fastigheten Djura Djura 57:20. Skogsfastighet.


Arealer

Arealuppgifter enligt Taxerad areal. Totalt 26 ha, fördelat på skog 25 ha, impediment 0 ha, åker 0 ha, bete 0 ha, vatten 0 ha.

Det finns 3 skiften.


Taxeringsvärde

Totalt 1 089 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 1 087 000 kr, impedimentvärde 2 000 kr,


Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Gagnef Västerfors GA:2, Gemensamhetsanläggning: Leksand Djura GA:4, Gemensamhetsanläggning: Leksand Fors GA:2, Gemensamhetsanläggning: Leksand Fors GA:3, Samfällighet: Leksand Djura FS:2, Samfällighet: Leksand Djura FS:98, Samfällighet: Leksand Djura S:1, Samfällighet: Leksand Djura S:100, Samfällighet: Leksand Djura S:97, Samfällighet: Leksand Fors FS:2, Samfällighet: Leksand Fors FS:5, Samfällighet: Leksand Fors S:1, Samfällighet: Leksand Fors S:4