1 / 3
2 / 3
3 / 3


Bilder
Karta
Visa alla bilder

Skogsfastighet til salu!

I Hackmora by, c:a 2 mil öster om centrala Leksand erbjuder vi idag en skogsfastighet med en areal av drygt 85 hektar fördelat på två skiften i byn.

På det norra skiftet, på fäbodvallen, finns också ett gammalt bostadshus i dåligt skick samt diverse uthusbyggnader.

Jakträtt ingår I Rönnäs-Hackmora viltvårdsområde (VVO).

Pris: 3.000.000:- kr / bud.

Begär Skogsstyrelsens värdering och beskrivning från vårt kontor eller plocka ut dem från vår hemsida på nätet!

Välkomna till Valins!


Typ

Fastigheten Sågmyra Tibble 11:14. Skogsfastighet till salu!.


Arealer

Arealuppgifter enligt Taxerad areal. Totalt 85 ha, fördelat på skog 73 ha, impediment 0 ha, åker 0 ha, bete 0 ha, vatten 0 ha.

Det finns 2 skiften.


Taxeringsvärde

Totalt 1 499 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 1 390 000 kr, impedimentvärde 22 000 kr, ekonomibyggnadsvärde 27 000 kr.


Ekonomi

Pris 3 000 000 kr / bud. Taxeringsvärdet är kr (fastställt avseende år )


Servitut, planbestämmelser m m

Servitut: Rättigheter-förmån: Förmån: Officialservitut Väg, 2029-3537.103 Förmån: Officialservitut Väg, 2029-3537.104
Rättigheter-last: Last: Officialservitut Väg, 2029-3537.105

Inskrivna servitut/Övr gravationer: Nyttjanderätt D-2017-00712801:1

Gemensamhetsanläggning: Gemensamhetsanläggning: Leksand Östra Rönnäs GA:1, Samfällighet: Leksand Böle FS:2, Samfällighet: Leksand Böle S:1, Samfällighet: Leksand Tibble FS:39, Samfällighet: Leksand Tibble S:38, Samfällighet: Leksand Östra Rönnäs FS:36
Planbestämmelser: Fornlämning (16 st)