1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4


Bilder
Karta
Visa alla bilder

SKOGSFASTIGHET I HEMRE HELGBO, INSJÖN, SÄLJES MOT ANBUD!

MOT ANBUD utbjudes härmed den obebyggda Lantbruksenheten Helgbo 4:7,
Åls församling, Leksands kommun, Dalarnas län.

Fastigheten har en real av 4,47 hektar och består av ett skifte.

Jakträtt ingår i Licensområdet med en total areal av 634 hektar.

Skriftliga förseglade anbud skall vara Valins Fastighetsbyrå, Hantverkareg. 24, 793 30 Leksand tillhande senast Fredagen den 25 januari kl. 13.00.

Fri prövningsrätt förbehålles!

Plocka ut Skogsstyrelsens värdering och beskrivning från vår hemsida på internet = www.valinsfast.se, eller beställ den från vårt kontor.

VÄLKOMNA!


Typ

Fastigheten Insjön Helgbo 4:7. .


Arealer

Arealuppgifter enligt Taxerad areal. Totalt 4 ha, fördelat på skog 4 ha, impediment 0 ha, åker 0 ha, bete 0 ha, vatten 0 ha.

Det finns 1 skiften.


Taxeringsvärde

Totalt 163 000 kr fördelat på skogsmarksvärde 163 000 kr,


Servitut, planbestämmelser m m

Gemensamhetsanläggning: Leksand Brenäs FS:1, Leksand Brenäs FS:2, Leksand Brenäs FS:3, Leksand Busmor FS:3, Leksand Bäckebo S:2, Leksand Floholm FS:2, Leksand Helgbo S:4, Leksand Holen S:1, Leksand Insjön FS:8, Leksand Oxberg FS:4, Leksand Rexbo FS:2, Leksand Ål-Kilen FS:3, Leksand Ål-Kilen FS:4, Leksand Ål S:1, Leksand Ål S:2


Övrigt

Jakrätt ingår i

Äljakt bedrivs normalt gemensamt medan småviltjakten kan bedrivas enskilt.